09.11.2010 dopis RHK

 

 

       Projekt „SPRÁVNÁ VOLBA OBORU – ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY“

 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolte mi, abych Vám velmi poděkoval za Vaši ochotu a vstřícnost a za Vaši spolupráci při realizaci projektu „Správná volba oboru – začátek dobré kariéry“ (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání). Projekt byl zaměřen na žáky 7. - 9. tříd 27 základních škol v Karlovarském kraji, které se do projektu zapojily. Další skupinou, na kterou se projekt zaměřil, jsou rodiče žáků a výchovní poradci pro volbu povolání v těchto školách, a též vy, jako zástupci podnikatelské sféry.

 

Cílem projektu byla podpora rozvoje kariérního poradenství na základních školách Karlovarského kraje, zavedení uceleného systému individuální podpory žáků 7., 8. a 9. tříd a výchovných poradců pro volbu povolání.

 

Realizace projektu byla zahájena 1.12.2008, oficiální ukončení bylo ke dni 31.10.2010. Závěrečnou zprávu o jeho realizaci Vám poskytneme ihned poté, co ji dostaneme k dispozici od nositele projektu, společnosti bit cz training s.r.o.

 

Naše komora, jako partner projektu, měla za úkol mimo jiné mapovat situaci na trhu práce v našem kraji, zajistit přiblížení základních škol podnikatelské sféře a zejména umožnit napojení výchovných poradců pro volbu povolání na odborníky a příslušné pracovníky ve firmách. Toto bylo ze strany výchovných poradců na závěrečné konferenci projektu velmi kladně hodnoceno a bylo to hodnoceno jako jeden z velkých přínosů projektu.

 

Spolupráce s Vámi spočívala většinou v poskytování cenných informací o potřebách trhu práce a požadavcích kvalifikované pracovní síly v různých oborech činnosti a na různých pracovních pozicích, a to především s výhledem do budoucna, dále pak v návštěvách Vašich odborníků na besedách se žáky ve školách a na třídních schůzkách s rodiči žáků, a především pak umožněním návštěv žáků a výchovných poradců pro volbu povolání ve Vašich firmách a prohlídek provozů, v prezentaci pracovního prostředí Vašich zaměstnanců, a v neposlední řadě v doporučování vhodných studijních a učebních oborů žákům.

 

Z našeho pohledu, a též z předběžného hodnocení nositele projektu, byl projekt mimořádně úspěšný, a při jeho realizaci byly splněny veškeré jeho monitorovací ukazatele. Přínos projektu ocenily především základní školy a jejich výchovní poradci, kteří do něj byli zapojeni, a kteří v rámci projektu prováděli postupné diagnostikování žáků moderní metodou COMDI za účasti psychologa (za celou dobu realizace projektu prošlo profesní diagnostikou celkem 1 805 žáků), a dále také odbor školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje.

 

Právě propojení škol s podnikatelskou sférou zvýšilo kompetence výchovným poradcům pro volbu povolání a dalo jim do ruky nástroj, podle kterého mohou již nyní a také v budoucnu kvalitně radit vycházejícím žákům při výběru jejich dalšího studia a oboru, v němž by se chtěli a měli uplatnit.

 

V souvislosti s úspěchy a přínosy tohoto projektu byl podán projekt další. V případě schválení a následném zahájení realizace tohoto nového projektu, který bude zaměřen na další základní školy Karlovarského kraje, bychom byli velmi rádi, pokud by naše vzájemná spolupráce i nadále pokračovala.

 

Hodně úspěchů a příjemné dny Vám přeje

 

Bc. Josef Písecký, v.r.                                                      Radek Pašava, v.r.

ředitel RHK Poohří                                                            zástupce ředitele RHK Poohří

Menu
Foto galerieŘádní členovéZvláštní členovéČestní členovéSpolečné akceZápis ze schůzeAktualityNovinky
Akce

Spolupracujeme