Domů Informace

Informace

Etický kodex

Prohlášení řemeslníků Cechu - ETICKÝ KODEX Chci zdůraznit, že naše společenstvo se hlásí nejen k základním normám daným zákonem, ale podřizuje svoji činnost i normám...

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů | Karlovarský region

Na podzim 1998 byla v Sokolově ustavena regionální pobočka Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů pro oblast Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Je součástí celostátního...

Naše služby

jsme odborně způsobilí firmy, které se v cechu sdružují, procházejí každoročně řadou odborných školení a seminářů pořádaných výrobci materiálů i předními odborníky v našem...

NOVINKY