Na podzim 1998 byla v Sokolově ustavena regionální pobočka Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů pro oblast Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Je součástí celostátního Cechu KPT ČR se sídlem v Praze, který byl  založen v roce 1995. K dnešnímu dni regionální cech sdružuje 11 řádných členů přijatých z řad uchazečů – velkých renomovaných firem i samostatně podnikajících fyzických osob, 2 zvláštní členy s regionální působností a 2 čestné členny.

Cech navazuje na historické tradice svých předchůdců. Je právnickou osobou a jeho postavení je nezávislé. Spolupracuje se svazem profesních cechů ČR, Hospodářskou komorou ČR, RHK Poohří a jinými samostatnými spolky.

Poslání Cechu

 • sdružovat řemesla činná v oblasti střešních konstrukcí a izolací
 • vykonávat činnost ve prospěch svých členů a dbát na dodržování zásad odbornosti, regulérnosti a vyspělosti řemesel ve vztahu k zákazníkovi
 • dohlížet na kvalitu práce svých členů
 • zastupovat své členy ve vztahu ke státním orgánům
 • dbát o výuku nastupující generace a odborný růst svých členů

Úkoly regionálního cechu

 • zajišťovat odborné semináře, školení a exkurze pro své členy
 • spolupůsobit při zavádění nových technologií a zajišťovat k nim poradenskou činnost pro své členy
 • soustřeďovat poznatky svých členů – analyzovat, zpracovávat je a informovat o nich
 • poskytovat zájemcům ( úřadům, státní správě, institucím i fyzickým osobám ) poradenskou činnost formou posudků, informace a pomoc v daném oboru
 • účastnit se odborných konzultací při zadávání a hodnocení zakázek ( veřejných i soukromých )
 • navazovat konkrétní spolupráci s učňovskými školami a rekvalifikačními zařízeními
 • podporovat propagaci cechu ( tisk, odborný tisk, rozhlas, reklamní činnost atd. )
 • spolupracovat s regionálními pracovišti státní památkové péče

Pokud hledáte kvalitu,seriózní jednání a přijatelnou cenu, pak jste na správné adrese.

Cech klempířů,pokrývačů a tesařů karlovarského kraje je tu právě pro Vás.