POZVÁNKY DO CECHU

Naše sdružení není spolkem samozvanců nebo uzavřená skupina prospěchářů, ale uvítáme mezi námi každého kdo se dobrovolně přihlásí k zásadám a etickému kodexu a tyto zásady bude samozřejmě dodržovat. Nejjednodušší způsob je přijít na některou z našich pravidelných schůzek, které se konají každé první pondělí v měsíci ve vinárně restaurace Pod kaštanem v Karlových Varech – Horách, nebo telefonicky či e-mailem kontaktovat některého z členů představenstva regionálního sdružení. Vy všichni, kdo prosazujete fortelné řemeslo a máte zájem na jeho povznesení přijďte a můžete přiložit ruku k dílu.